Nadpis

Inženýrská činnost

Možnou součástí služeb v oblasti projektování je inženýrská činnost, spojená se zajištěním potřebného povolení stavby, pokud je stavebním úřadem vyžadováno, podání žádosti o povolení stavby dle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Největší skupinu zpracovaných projektů tvoří dokumentace na akce spojené se zateplováním objektů a celkovým snižováním jejich energetické náročnosti. Tyto projekty zpracováváme včetně potřebných položkových rozpočtů dle stupně projektové dokumentace, aby bylo možné projekt použít také pro výběrové řízení na dodavatele stavby, případně i pro realizaci stavby samotné.