Transparentně a s rozumem

V oblasti zadávání veřejných zakázek nabízíme komplexní službu spočívající v důkladné přípravě zadávací dokumentace (vč. návrhu smluvních a obchodních podmínek) zadavateli přímo „na míru“ a následném řízení celého procesu zadávání, a to až do jeho ukončení. Díky znalosti dotační problematiky umíme při zadávání zohlednit specifika a požadavky příslušného dotačního programu.

Dále nabízíme poradenskou činnost ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, metodickou pomoc při obsluze elektronických nástrojů, tvorbu metodických dokumentů zadavatelů či pomoc při plnění jejich povinností spojených s uveřejňováním dokumentů.