Úspory energií, strategie

Nabízíme zajištění vypracování energetických posudků podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov a odborných posudků podle metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů.

Dále poskytujeme služby spojené s vypracováním a aktualizací strategických rozvojových dokumentů pro obce a města.