Od studie po povolení stavby

Naše služby zahrnují vypracování všech stupňů projektových dokumentací, tj. od vstupní studie a návrhů řešení, přes dokumentaci pro získání příslušného povolení, dokumentaci pro provádění stavby a následně též dokumentaci skutečného provedení.

Dále nabízíme zajištění zaměření a vypracování pasportu stávajících staveb, činnost autorského dozoru v průběhu výstavby a v neposlední řadě též zajištění inženýrské činnosti a poskytování poradenství ve vztahu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon.