Profesionální zajištění majetkoprávních otázek

Mezi naše služby patří komplexní analýza majetkových vztahů a právních aspektů spojených s plánovanou výstavbou. Dále zahrnují vypracování a ověření smluvní dokumentace týkající se vlastnických práv a věcných břemen.

Naše klienty také zastupujeme před orgány veřejné správy a dalšími subjekty při vyjednávání majetkoprávních otázek.

Poskytujeme poradenství spojené s majetkoprávními otázkami před a po výstavbě.