• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Odborné dozory staveb

Naše služby v realizační fázi projektu zahrnují všechny oblasti, jež jsou k hladkému průběhu projektu nutné. Náš tým zahrnuje odborné pracovníky pro vykonávání technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či řízení projektu vůči implementačním orgánům (v případě realizace projektů s podílem dotací).

Služby v oblasti odborných dozorů stavby zahrnují např. pořádání kontrolních dní, kontrolu kvality provedených prací, zastupování investorů v jednáních s dodavateli staveb, zpracování monitorovacích zpráv či formální kontrolu dokladů s ohledem na požadavky dotačních titulů.