Poradenská činnost

Nabízíme zejména finanční, grantové a organizační poradenské služby, poskytujeme též poradenství z oblasti veřejných zakázek. Naše znalosti a dovednosti jsou podloženy bohatými zkušenostmi s přípravou a realizací desítek projektů, spolufinancovaných z národních či evropských prostředků. Pomůžeme Vám vytipovat vhodný dotační titul, navrhneme adekvátní koncepci řešení Vašeho projektu. Rádi Vám pomůžeme s celkovým řízením projektu, organizováním pracovních skupin, zajištěním konzultací s relevantními orgány a další.