Dotační možnosti

V den předcházející svátku svatého Václava, tedy 27.9.2016, společnost DABONA s.r.o. pořádala v prostorách Venclova statku v Javornici seminář na téma „Dotační možnosti obcí a měst“ a „Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek“.

Kapacitu semináře se podařilo bezezbytku naplnit, účastníci byli informováni o možnostech financování projektů řešících úspory energie ve veřejných budovách i bytových domech, možnostech využití dotačních příležitostí pro výstavbu vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů z prostředků Operačního programu životní prostředí, Královéhradeckého kraje i Ministerstva zemědělství.

Program semináře

Nechyběly informace o možnostech financování odpadového hospodářství a průřez novým zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V dalším bloku pak byli přítomní informováni o možnostech rekonstrukce a financování veřejného osvětlení, dotačních příležitostech v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého a Pardubického kraje, Programu obnovy a rozvoje venkova (MMR) a v neposlední řadě pak o možnosti řešení základních škol, mateřských školek a vzniku tzv. komunitních center v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Seminář byl zakončen spojením užitečného (získaných informací) s příjemným – pozváním na malé občerstvení a sklenku vína.

Věříme, že jsme všem zúčastněným pomohli se zorientovat alespoň v některých částech dotačního prostředí a poskytnout jim podněty pro přípravu nových zajímavých projektů.