13.737.000 Kč

Investice

Dabona

Popis projektu

Rekonstrukce objektu obecního úřadu včetně vybudování bezbariérového přístupu.

Detail projektu

Poskytované služby
  • Projektová dokumentace
  • Inženýrská činnost
  • Dotační a projektový management v průběhu přípravy a realizace projektu
  • Technický dozor stavebníka
  • Koordinátor BOZP
  • Autorský dozor
  • Zadávací řízení na dodavatele
Zajímavost

Získána dotace ve výši 8 898 000,- Kč

Investor

Obec Přepychy

Termín realizace

02/2020 – 05/2022

Fotogalerie