• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Inovace pro zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ obce Bořetice

Projekt v kostce:

FOTO FOTO
Investor: Obec Bořetice
Bořetice 39
691 08 Bořetice
Kontaktní osoba: František Petrásek
starosta obce
email: starosta@boretice.cz
tel.: +420 519 430 692
Operační program: Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
Realizace: 07/2014 – 12/2014
Celkové náklady projektu: 4 697 262 Kč
Dotace: 3 687 203 Kč

Činnosti realizované společností DABONA s.r.o.:

  • Poradenská činnost
  • Zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh
  • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby a dodávky vybavení
  • Investiční dozor
  • Závěrečné vyhodnocení akce
  • Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání v rámci Základní a Mateřské školy v Bořeticích. V rámci realizace stavebních prací došlo také k dodání lezecké stěny do mateřské školy. Rekonstrukce základní školy s sebou přinesla mimo stavebních úprav také pořízení vybavení tří učeben – učebny pro výuku cizích jazyků, učebny hudební a výtvarné výchovy. Současné také došlo k rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení v obou patrech a vybudování nového multifunkčního hřiště v těsném sousedství základní školy.