Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 – 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

Program

Program Popis programu Předběžné žádosti Plné žádosti Alokace
Inovace výrobní technologie vč. Nehmotného majetku a investic do nemovitosti červen – listopad září – leden 4 mld.
Potenciál pořízení výzkumného a vývojového vybavení červen – srpen září – listopad 1 mld.
PZT vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací červen – srpen září – listopad 300 mil.
Spolupráce podpora vytváření klastrů a technologických platforem červen – srpen září – listopad 500 mil
Nemovitosti podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí červen – srpen září – leden 1,5 mld.
Technologie nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí červen – říjen 250 mil.
Školící střediska výstavba či rozvoj vzdělávacího střediska, včetně vybavení červen – srpen září – listopad 500 mil.
Marketing účast na zahraničním veletrhu či výstavě červen – listopad 300 mil.
Úspory energie snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity červen – srpen září – leden 5 mld.
ICT a sdílené služby mzdy a investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku červen – srpen září – listopad 1,5 mld.