• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

NZÚ – Nová Zelená Úsporám

obr.NZUProgram Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V rámci programu jsou podporována tato opatření:

  • Zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří)
  • Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu)
  • Výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • Instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací)

Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Žádosti jsou aktuálně podávány, nejdéle však do 31.10.2015.