Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Cíle bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy.

K dosažení cíle si stanovil IROP prioritní osy:

  1.     konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  2.     zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  3.     dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  4.     komunitně vedený místní rozvoj

Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. První výzvy v IROP jsou očekávány v srpnu až září 2015.