• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Výběrová řízení

Nabízíme komplexní služby z oblasti zadávání veřejných zakázek. Vedle poradenství zajišťujeme též přípravu a organizaci procesu zadávání veřejných zakázek. Při výběrových řízeních postupujeme v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, pravidly a metodickými pokyny relevantních dotačních programů.

Zkušenosti máme s výběrovými řízeními na dodávky, služby i stavební práce. Naše činnosti zahrnují zpracování zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení (způsobem odpovídajícím typu veřejné zakázky), zajištění odpovědí na dotazy uchazečů, organizaci a řízení procesu otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek.