• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Podání žádosti o dotaci

Nabízíme komplexní přípravu a zpracování žádosti o dotaci pro Váš projekt dle pravidel a podmínek relevantních dotačních titulů. Bohaté zkušenosti máme s dotačními programy EU (tematickými i regionálními), dále pak s krajskými i národními dotačními tituly a granty. Naše činnosti zahrnují komplexní zpracování žádostí o dotaci včetně zajištění a kompletace všech povinných a nepovinných příloh, prezentaci a obhajobu projektu před dotčenými orgány, vypracování podrobného ekonomického hodnocení projektu a další činnosti nezbytné pro úspěšnou akceptaci žádosti o dotaci.