• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Energetické audity

Zpracování energetických auditů zajišťujeme externě. Spolupracujeme s auditory, kteří mají bohaté zkušenosti s projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie i z národních programů. Společně jsme zpracovali energetické audity pro projekty financové z Operačního programu Životní prostředí i z programu Zelená úsporám.

Díky zkušenostem z předešlých projektů jsme schopni zlepšovat naše služby, aktualizovat okruh auditorů a zajistit pro váš projekt maximální kvalitu zpracování. Za jeden z důkazů kvality, s níž jsou audity zpracovány, považujeme počet akceptovaných a schválených žádostí Státním fondem životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí. V případě současného zpracování projektové dokumentace i energetického auditu jsme schopni předejít případným nesouladům a možným problémům se schvalováním projektů implementačními orgány.

 

Text bude doplněn …