• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Úspory energií a využití alternatvních zdrojů na objektech ZŠ a MŠ Voděrady

Projekt v kostce:

FOTO FOTO
Investor: Obec Voděrady
Voděrady 70
517 34 Voděrady
Kontaktní osoba: Bc. Michal Hejna
starosta obce
email: urad@obec-voderady.cz
tel.: +420 494 384 524
Operační program: Operační program životní prostředí
programovací období 2007 – 2013
Realizace: 08/2010 – 08/2011
Celkové náklady projektu: 18 620 322 Kč
Přidělená podpora: 10 618 020 Kč

Činnosti realizované společností DABONA s.r.o.:

  • Poradenská činnost
  • Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
  • Zpracování energetických auditů
  • Zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh
  • Organizace výběrového řízení
  • Inženýrsko-investiční činnost
  • Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
  • Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
  • Závěrečné vyhodnocení akce

Popis projektu:

Předmětem projektu zateplení základní školy bylo zateplení obálky budovy (tzn. obvodové stěny, střecha, strop, podlaha v celkové výměře 5186 m2) a výměna otvorů objektu (324 m2). Dále zde došlo k výměně zdroje tepla (elektrická akumulační kamna), navržen byl obnovitelný zdroj energie, konkrétně tepelná čerpadla typu vzduch – voda za účelem vytápění objektů školy a ohřev teplé užitkové vody.
Pro objekt školy byly osazeny 3 ks tepelných čerpadel PZP HP3AW30S o topném výkonu 29,9 kW. Pro objekt jídelny byly osazeny 2 ks tepelných čerpadel PZP HP3AW22SB o topném výkonu 21,5 kW.
Součástí projektu bylo rovněž osazení radiátorů termostatickými ventily a hlavicemi včetně vyregulování otopné soustavy.