• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch

Projekt v kostce:

FOTO FOTO
Investor: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Letiště Pardubice
530 06 Pardubice
Kontaktní osoba: Ing. Jan Andrlík
ředitel EBA a.s.
email: andrlik@airport-pardubice.cz
tel.: +420 466 310 150
Operační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Realizace: 05/2011 – 07/2012
Celkové náklady projektu: 305 489 682 Kč
Přidělená podpora: 233 335 139 Kč (76 %)

Činnosti realizované společností DABONA s.r.o.:

  • Investiční dozor
  • Závěrečné vyhodnocení akce

Popis projektu:

Za pomoci finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se podařilo rozšířit a zkvalitnit technické a servisní služby poskytované letištěm.
Prostřednictvím projektu došlo k rozšíření provozních ploch pro pohyb civilních letadel, výstavbě areálu leteckých pohonných hmot a areálu pozemních služeb k uskladnění techniky, jenž je nutná k obsluze letadel.