• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Skupinový vodovod Holicko

Projekt v kostce:

FOTO FOTO
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Ing. Josef Fedák
ředitel společnosti
email: info@vakpce.cz
tel.: +420 466 304 643
Operační program: Operační program životní prostředí
programovací období 2007 – 2013
Realizace: 2014 – 2015
Celkové náklady projektu: 194 008 000 Kč
Přidělená podpora: 96 773 000 Kč

Činnosti realizované společností DABONA s.r.o.:

  • Poradenská činnost v rámci přípravy projektu
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o dotaci, včetně povinných příloh
  • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
  • Příprava dokladů k popisu smlouvy o poskytnutí podpory SFŽP
  • Inženýrsko-investiční činnost
  • Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Popis projektu:

Cílem projektu je zlepšení zásobení pitnou vodou pro oblast Holicka, neboť v celé oblasti Holicka se začala projevovat nedostatečná kapacita stávajících místních zdrojů pitné vody a to až do té míry, že bylo nutné vodu dovážet. V rámci projektu je budováno téměř 21 km vodovodních řadů. Celkové náklady na výstavbu dosahují 230 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí činí 42 % z celkových nákladů akce.
Územním rozsahem tato liniová stavba patří mezi nejrozsáhlejší projekty, na kterých se DABONA s.r.o. při realizaci podílí. Skupinový vodovod Holicko je soustava, která je realizována v cca 11 lokalitách na území cca 15 x 20 km, počátkem od Pardubic – Černé za Bory přes Zminné, Dašice, Prachovice, Dolní a Horní Roveň, Ostřetín, Horní Jelení, Staré Holice a Holicemi konče.