• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrchy a okolí

Projekt v kostce:

FOTO FOTO
Investor: Svazek obcí Dolní Bělá a Dobrovolný svazek obcí Vrchy
Lično 17, 517 35
Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce
email: obec@licno.cz
tel.: +420 494 384 204
Operační program: Společný regionální operační program, Program rozvoje Královéhradeckého kraje (dílčí program)
Realizace: 2005 – 2009
Celkové náklady projektu: 1 518 011 Kč
Přidělená podpora: 930 321 Kč

Činnosti realizované společností DABONA s.r.o.:

  • Zpracování žádosti o dotaci
  • Inženýrsko-investiční činnost
  • Závěrečné vyhodnocení akce

Popis projektu:

První úspěšně realizované projekty s přispěním dotačních prostředků jsme z pozice projektového manažera realizovali v turistické oblasti Vrcha. Tato oblast spojuje 11 obcí rychnovského regionu v rámci Svazku obcí Dolní Bělá a Dobrovolného svazku obcí Vrchy. Hlavním cílem projektu „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí“ bylo zvýšení povědomí a zviditelnění této turisticky atraktivní oblasti. Díky dotacím ze Společného regionálního operačního programu a dotačnímu titul Královéhradeckého kraje, byly v jednotlivých obcích obou svazků v letech 2005 – 2008 umístěny turistické informační tabule a orientační mapy, naznačena byla rozsáhlá síť cyklostras s napojením na cyklotrasy okolních regionů a na vyhlídkových i klidných místech byla umístěna odpočívadla, aby si projíždějící cyklisté mohli odpočinout a plnými doušky vychutnat krásy okolní krajiny. Za zmínku stojí i společná propagace regionu a výběr patronů oblastí, kterými se na základě soutěže pro děti mateřských a základních škol stali Vršáček a Bělinka.