• dabona@dabona.eu
  • +420 494 531 538

Nakládání s bioodpady na území města Opočna

Projekt v kostce:

bioodpady-opocno-ibioodpady-ivbioodpady-iiibioodpady-ii
Investor: Technické služby města Opočna s.r.o.
Vodětín 679
517 73 Opočno
Kontaktní osoba: Šárka Škrabalová
jednatelka společnosti
email: skrabalova@mu.opocno.cz
tel.: +420 494 667 616
Operační program: Operační program životní prostředí
programovací období 2007 – 2013
Realizace: 05/2014
Celkové náklady projektu: 4 110 000 Kč
Přidělená podpora: 2 712 630 Kč

Činnosti realizované společností DABONA s.r.o.:

  • Zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh
  • Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
  • Výběrové řízení na dodávku vozů a kontejnerů
  • Inženýrsko-investiční činnost
  • Závěrečné vyhodnocení akce
  • Zpracování průběžných provozních monitorovacích zpráv

Popis projektu:

Technické služby města Opočna s.r.o. úspěšně realizovaly projekt „Nakládání s bioodpady na území města Opočna“, financovaný rovněž z Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky ve výši cca 4 110 000 Kč byly využity na pořízení sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad a svozovou techniku (nakoupeny byly popelnice, zvony a velkoobjemové kontejnery). Bioodpad je z Opočna, Čánky a Dobříkovce svážen několikrát do měsíce dle aktuální produkce na nedalekou kompostárnu v Přepychách, kde se 100% materiálově využívá. I tato kompostárna byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí (proběhla výstavba kompostárny, byl pořízen traktor s nakladačem, štěpkovač a čerpadlo k postřiku kompostu).